Trên nền tảng công nghệ, thiết bị và hơn 15 năm kinh nghiệm sản xuất, quản trị về cơ khí ô tô, THACO đã phát triển Tổ hợp Cơ khí THACO Chu Lai thành Trung tâm Cơ khí đa dụng tầm quốc gia tại miền Trung. 

Tổ hợp Sản xuất & gia công Cơ khí THACO Chu Lai
Tổ hợp Sản xuất & gia công Cơ khí THACO Chu Lai
Dây chuyền côn nghệ hiện đại, đội ngủ kĩ sư có chuyên mô cao
Dây chuyền côn nghệ hiện đại, đội ngủ kĩ sư có chuyên mô cao
Cung cấp cho thị trường các sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, đa dạng, đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng
Cung cấp cho thị trường các sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, đa dạng, đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng

Trong thời gian tới, Tổ hợp tiếp tục đầu tư nâng cấp công nghệ, máy móc thiết bị; thành lập trung tâm thử nghiệm vật liệu và sản phẩm cơ khí; đẩy mạnh hoạt động R&D, cung ứng đa dạng sản phẩm và giải pháp cơ khí; đồng thời đẩy mạnh liên kết, hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ cho các doanh nghiệp cơ khí trong khu vực Miền Trung và cả nước trong tương lai.